Společnost N-view mobile s.r.o. se zabývá vývojem mobilní aplikace pro 

jednoduché vytváření virtuálních prohlídek s využitím rozšířené reality

MARK I. (konec roku 2019)

je jedinečnou mobilní aplikaci na vytváření půdorysů pomocí rozšířené reality. Stačí jednoduše zaměřit paty stěn místností a o vše ostatní se postará aplikace. Aplikace automaticky zakresluje dveře pouhým průchodem do další místnosti, zarovnává stěny místností do pravých úhlů, uspořádává místnosti v půdoryse a zarovnává odchylky způsobené při zaměření.


MARK II (druhé pololetí 2020)

navazuje na MARK I a doplňuje aplikaci o možnost vytvoření 360° panoramatických snímků. Automaticky pak pomocí rozšířené reality vytváří virtuální prohlídku všetně průchozích bodů. Uživateli tak stačí pro vytvoření virtuální prohlídky pouze zaměřit místnost a vytvořit panoramatický snímek. Vše ostatní probíhá automaticky.

vyzkoušejte si vzorovou 

virtuální prohlídku